Przewody technologiczne na infiltracyjnym ujęciu wody – Warszawa

O realizacji

Przewody technologiczne na infiltracyjnym ujęciu wody – modernizacja kanału grawitacyjnego i przewodów tłocznych ZWC

Nasz zakres realizowanego zadania: Obsługa menedżerska oraz wykonawstwo robót

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Zamawiający

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Data realizacji

-