Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piasecznie

O realizacji

Nazwa zadania: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piasecznie”

Zamawiający: HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Nasz zakres realizowanego zadania: Obsługa menedżerska oraz wykonawstwo robót

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Zamawiający

HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Data realizacji

-