Rozbudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Gumowie

O realizacji

Zakres zadania obejmuje rozbudowę kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Gumowie, a w szczególności:

  • budowę stalowego zbiornika magazynowego wody pitnej, o pojemności czynnej ok. 340m3,
  • montaż dodatkowej kolumny filtracyjnej ze złożem kwarcowym o wydajności ok. 15m3/h
  • montaż pompy płuczącej i pompy nadawy na filtry,
  • montaż dodatkowego zbiornika kontaktowego stalowego,
  • montaż zestawu pompowego wody podawanej do sieci,
  • montaż lampy UV do dezynfekcji wody,
  • wymianę przewodów międzyobiektowych na terenie stacji.

Inwestycja jest konieczna w celu zwiększenia przepustowości stacji umożliwiającej obsługę większej ilości mieszkańców, poprawy jakości wody pitnej, podniesienie standardu eksploatacyjnego SUW.

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.

Zamawiający

PLAST-BUD

Data realizacji

07.2023r.