Modernizacja ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 w Warszawie

O realizacji

Modernizacja ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów

 

Celem zamówienia jest przeprowadzenie modernizacji ujęć infiltracyjnych uzupełniających PU-3 PU-4, która pozwoli uzyskać poprawę ich parametrów technicznych i hydraulicznych, znacząco wpływając na zmniejszenie awaryjności całego układu.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. dobór i zaprojektowanie zespołów pompowych dla ujęć uzupełniających PU-3 i PU-4 oraz modernizację ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą wraz z renowacją rurociągów tranzytowych od ujęć PU3 i PU4 do komory rozdziału KRP przed kanałem grawitacyjnym. Renowacja rurociągów średnicy DN800-DN1400 metodą cementyzacji długość ok 3,5 km oraz renowacją rurociągu pod dnem Osadnika Czerniakowskiego metoda rękawa średnicy DN1000-DN1400 długość ok 450 m.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejących ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 obejmująca przebudowę samych ujęć wraz wymianą armatury i pomp, budowę komór przyłączeniowych i pomiarowych, przebudowę stacji transformatorowej oraz budowę nowych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych od Stacji Pomp

Dwa ujęcia zostaną zmodernizowane w ten sam sposób.

Modernizacja obejmuje:

–    budowę nowych komór przyłączeniowych dla przyłączenia do zasilania pomp głównych

–    budowę nowych instalacji wentylacji komór przyłączeniowych i pomiarowych z wylotami

–    budowę nowych instalacji odwodnieniowych komór przyłączeniowych i odwodnieniowych.

– renowację powłok antykorozyjnych komór ujęć

– przebudowę układu komunikacyjnego i technologicznego ujęć PU3 i PU4

– przebudowę układu zasilania niskiego i średniego napięcia, sterowania oraz układu pomiarowego pod kątem ilości i jakości ujmowanej wody spod dna Wisły.

Wartość Kontraktu netto – 45 582 000,00 złotych netto

Elementy szybów technologicznych

Czyszczenie i cementyzacja rurociągów

 

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. , Terlan Sp. z o.o. , Radical System Sp. z o.o. , ATREM S.A.

Zamawiający

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Data realizacji

Maj 2022r