Budowa obiektów oraz instalacji dla neutralizacji powietrza złowonnego na terenie Stacji Pomp Kanałowych „Sadyba”

O realizacji

Zamówienie pn:. „Budowa obiektów oraz instalacji dla neutralizacji powietrza złowonnego na terenie Stacji Pomp Kanałowych „Sadyba” zlokalizowanej przy. ul. Powsińskiej 67 w Warszawie, Dzielnica Mokotów”, obejmuje budowę obiektów oraz instalacji dla neutralizacji powietrza złowonnego na terenie Stacji Pomp Kanałowych „Sadyba” zlokalizowanej przy ul. Powsińskiej 67 w Warszawie, Dzielnica Mokotów.

Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych w branżach: konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej i obejmuje w szczególności:

  1. budowę biofiltra, filtru węglowego oraz instalacji niezbędnych do prawidłowego ich działania,
    instalacji wentylacyjnej, wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej i AKPiA,
  2. remont ścian w części mokrej przepompowni ścieków wraz z wykonaniem i stałą obsługą
    by-pass’u w czasie prowadzenia robót budowlanych,
  3. włączenie biofiltra do systemu wizualizacji i sterowania,

Wartość Kontraktu – 3 844 000 PLN netto

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.

Zamawiający

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Data realizacji

do 27.06.2018 r.