Hala sortowni o powierzchni 9144m², Hali kompostowni o powierzchni 5952m².

O realizacji

Nasz zakres realizowanego zadania:
Realizowanie robót budowlano-montażowych hali sortowni o powierzchni 9144m² oraz hali kompostowni o powierzchni 5952m².

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Zamawiający

HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Data realizacji