Budowa instalacji do produkcji kwasu teraftalowego (PTA)

O realizacji

Budowa instalacji do produkcji kwasu teraftalowego (PTA) o wydajności nominalnej 600 tyś. t/r PTA

Nasz zakres realizowanego zadania:

Wykonanie robót branży instalacyjnej typu:

  • Sieć kanalizacji przemysłowej – rury kamionkowe DN200, DN250, DN300 o dł.1400m;
  • Sieć kanalizacji opadowej – rury PVC DN200, DN250, DN315, DN400 o dł.1900m;
  • Sieć wody P.POŻ – rury stalowe w izolacji PE DN100, DN300, DN355 o dł. 2200m;
  • Sieć wody zdekarbonizowanej – rury stalowe DN400 w izolacji PE o dł. 270m;
  • Sieć wody pitnej – rury PE zgrzewane doczołowo DN40, DN63, DN90 o dł.1000m;
  • Sieć wody gospodarczej – rury PE zgrzewane doczołowo DN32, DN90, DN160 o dł. 550m;
  • Realizacja przyłączy mediów do placów i zapleczy budów o łącznej długości ok. 7,5 km.

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.
HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Zamawiający

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Data realizacji

09.03.2009r.

Powiązane realizacje - Lokalizacja