Prace remontowe i konserwatorskie elewacji budynku A Sądu Rejonowego we Włocławku

O realizacji

Zakończenie zadania zostało potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru robót w dniu 17 grudnia 2012r.

Prace wykonywane były na obiekcie czynnym, polegały na remoncie oraz konserwacji elewacji budynku, który wpisany jest do rejestru zabytków. Zespół budynków Sądu we Włocławku został wybudowany pod koniec IX w

  • czyszczenie strumieniowo – ścierne powierzchni muru
  • usunięcie wszystkich elementów luźnych i starych spoin
  • wykucie i wymiana uszkodzonych cegieł i kształtek
  • wykonanie lokalnych scaleń kolorystycznych detali ceglanych
  • wzmocnienie chemiczne starych cegieł / hydrofobizacja
  • oczyszczenie i pomalowanie elementów matalowych

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Zamawiający

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data realizacji

od 02.11.2012 do 16.12.2012

Powiązane realizacje - Lokalizacja