Modernizacja zbiornika melioracyjnego oraz pompowni dla Anwil S.A.

O realizacji

Modernizacja zbiornika melioracyjnego oraz pompowni dla Anwil S.A.

Zakres prac obejmował:

  • Wykonanie projektu technicznego w zakresie umocnienia skarpy zbiornika retencyjnego
  • Wykonanie projektu technicznego branży mechanicznej (krata mechaniczna)
  • Zabezpieczenie ścianką z grodzic oraz umocnienie koszami gabionowymi 65 mb skarpy zbiornika retencyjnego (od strony drogi dojazdowej)
  • Wymiana kraty wlotowej do komory pompowni na kratę samoczyszczącą, pracującą w sekwencji czasowej z możliwością automatycznego załączania przy wysokim poziomie.

Do umocnienia skarp przyjęto grodzice GU 16-400 o długości 3m, zabijanych do rzędnej górnej krawędzi grodzic 44,40m n.p.m.
W celu ustabilizowania skarp wykonano w nachyleniu 1:1,5 oraz ułożono materace gabionowe o wymiarach 300 cm x 200 cm x 30 cm wypełnione kamieniem.
Dostawca kraty mechanicznej była firma Profilter.

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe Remwil Sp. z o.o.

Zamawiający

Anwil S.A.

Data realizacji

18.08.2011r.- 30.11.2011r.

Powiązane realizacje - Lokalizacja