Program utwardzania dróg gruntowych na terenie miasta Włocławek – II postępowanie

O realizacji

Nazwa zadania: Program utwardzania dróg gruntowych – II postępowanie

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na wykonaniu utwardzenia nawierzchni wybranych odcinków dróg gruntowych na terenie miasta Włocławek, poprzez wykonanie robót ziemnych, podbudowy pomocniczej z przekruszonego gruzu betonowego, podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno – cementowo – emulsyjnej (MCE).

Zamówienie obejmuje swoim zakresem następujące ulice:

1) ulica Boczna od km 0+000 do km 0+178,
2) ulica Dobra od Alei Jana Pawła II do ul. Zachodniej,
3) ulica Jaworowa od ul. Michelińskiej do ul. Kościelnej,
4) ulica Konopnickiej od km 0+000 do km 0+226,3,
5) ulica Liściasta od ul. Zachodniej do ul. Szyszkowej,
6) ulica Miodowa od ul. Botanicznej do ul. Szkolnej,
7) ulica Modra od ul. Botanicznej do ul. Szkolnej,
8) ulica Paprocia od ul. Michelińskiej do ul. Sarniej,
9) ulica Parkowa – działka nr 1 (KM 07; Obręb Michelin), działka nr 4 (KM 08; Obręb Michelin), działki nr 4 i 190 (KM 09; Obręb Michelin), działka nr 59 (KM 10; Obręb Michelin),
10) ulica Płowiecka od ul. Łubnej do ul. Planty II,
11) ulica Siewna od ul. Podmiejskiej do ul. Zatorze,
12) ulica Słodowskiej od km 0+000 do km 0+302,3,
13) ulica Sasankowa od ul. Witoszyńskiej do ul. Poziomkowej.

Data podpisania umowy: 09 czerwca 2016 r.

Wartość Kontraktu: 1 979 070,00 zł brutto

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.

Zamawiający

Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek

Data realizacji

do 07 października 2016 r.

Powiązane realizacje - Lokalizacja