Przebudowa rurociągu odprowadzania ścieków na terenie Anwilu S.A. we Włocławku

O realizacji

Opis przedmiotu zamówienia:

Budowany rurociąg stanowi przedłużenie istniejącego rurociągu odprowadzającego ścieki ze zbiornika końcowego 634. Istniejący rurociąg Ø800 oraz komora wylotowa ze zbiornika nie będą przebudowywane.

W ramach zadania wykonane zostaną:

  • rurociąg Ø800,
  • ubezpieczenie rurociągu na odcinku koryta bocznego Wisły,
  • odbudowa tamy podłużnej 3a/689 na odcinku po 20m od osi rurociągu,
  • wylot rurociągu w tamie podłużnej 3a/689.

Rurociąg zostanie zbudowany na „tarasie dolnym” pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi Korabniki i Kawka osłaniającymi koryto rzeki Ośla. Teren inwestycji jest terenem zalewowym, rzędne terenu wynoszą od 44,00 m npm do 47,40 m npm. Najniższa rzędna dna koryta bocznego na trasie rurociągu wynosi 38,60 m npm. Wylot rurociągu usytuowany w tamie podłużnej nr 3a/689 zlokalizowany jest w 688,3km rzeki Wisły na jej lewym brzegu.

Termin wykonania zamówienia: do 30-06-2014

Wartość Kontraktu – 4 634 000,00 PLN netto

rurociaganwil

 

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Zamawiający

ANWIL S.A.

Data realizacji

od 06.02.2014r. do 30.06.2014r.

Powiązane realizacje - Lokalizacja