Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-technologiczny

O realizacji

Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-technologiczny – budowa infrastruktury technicznej oraz układu komunikacji

Nasz zakres realizowanego zadania: Wykonanie sieci kanalizacyjnych i deszczowych.

Wykonawca

MOLEWSKI Sp. z o.o. RemWil Sp. z o.o. , Budomex Sp. z o.o. , Dromak Sp. z o.o.

Zamawiający

Gmina Miasta Włocławek

Data realizacji

Powiązane realizacje - Lokalizacja