Modernizacja pompowni wody rzecznej wraz z kanałem dopływowym z rzeki Wisły dla Anwil S.A.

O realizacji

Modernizacja pompowni wody rzecznej wraz z kanałem dopływowym z rzeki Wisły dla ANWIL S.A.

Nasz zakres realizowanego zadania: Inwestycja polegała na wykonaniu pogłębienia istniejącego kanału doprowadzającego wodę z rzeki Wisły do istniejącej pompowni, oraz wykonaniu ubezpieczeń skarp kanału w części podwodnej i nadwodnej.

Ogólna charakterystyka kanału:

długość kanału doprowadzającego: 264,42 m;

  • szerokość w dnie kanału: 13,95 m;
  • rzędna ławeczki: 43,00 m n.p.m.;
  • szerokość ławeczki: 3,00 m
  • nachylenie stoku skarpy poniżej ławeczki: 1:2;
  • rzędna dna kanału: 40,40 m p.p.m
  • nachylenie stoku skarpy powyżej ławeczki: 1:2.
  • ścianka przeciwfiltracyjna z grodzic GU 13-500 L=6,0m

o łącznej długości 520 mb.

PRZED

przed

PO

po

123

Wykonawca

Konsorcjum firm - HYDROBUDOWA POLSKA S.A. ,

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.
, PBG S.A

Zamawiający

Zakłady Azotowe Anwil S.A.

Data realizacji

Powiązane realizacje - Lokalizacja