Modernizacja i przebudowa Głównej Przepompowni Ścieków we Włocławku

O realizacji

Modernizacja i przebudowa Głównej Przepompowni Ścieków we Włocławku

Data podpisania: 23 marca 2010r.

Data zakończenia: 8 grudnia 2011r.

Modernizowana projektem istniejąca przepompownia ścieków znajduje się w północnozachodniej części miasta Włocławka, na terenie ograniczonym od wschodu rzeką Wisłą, a od południowego-zachodu ul. Toruńską.

Zakres zasadniczy realizowanego zadania:

W zakresie projektu przewidywana jest do wykonania modernizacja i przebudowa istniejącej przepompowni ścieków, polegająca na: modernizacji komór i kanałów, wymianie armatury w kanałach na dopływie ścieków do i pomiędzy komorami czerpalnymi; wymianie urządzeń do oddzielania, transportu skratek z zapewnieniem ich prasowania i mycia; wymianie pomp, przewodów technologicznych wraz z armaturą w części suchej przepompowni z zapewnieniem opomiarowania,
sygnalizacji i automatyzacji pracy urządzeń; wymianie instalacji wewnętrznej wod. – kan. z doprowadzeniem wody wodociągowej do procesów technologicznych gospodarki skratkami; wykonaniu instalacji wzruszania i mieszania osadów w komorach czerpalnych pomp za pomocą mieszadeł z napędem elektrycznym; wykonaniu nowych instalacji elektrycznych, wentylacji i ogrzewania; wykonaniu kompletnego remontu budowlanego budynku z przystosowanie go do nowych urządzeń; budowie nowej stacji transformatorowej; budowie kontenera biologicznej neutralizacji odorów. Zadanie utrudnione będzie z uwagi na konieczność utrzymania ciągłości eksploatacji przepompowni w okresie prowadzenia robót.

 

 
 

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. ,
HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
,
Molewski Sp. z o.o.
,
Contrast Sp. z o.o.

Zamawiający

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku

Data realizacji

od 23.03.2010r. do 8.12.2011r.

Powiązane realizacje - Lokalizacja