Budowa stacji uzdatniania wody „Zawiśle” we Włocławku

O realizacji

Budowa budynku stacji uzdatniania wody „Zawiśle”, zbiornika retencyjnego wód popłucznych V=70m3 i komory wodomierzowej K3a wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włocławku przy ul. Chełmickiej 25/27 w ramach zadania Modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Zawiśle we Włocławku.

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pt. ”Budowa budynku stacji uzdatniania wody „Zawiśle”, zbiornika retencyjnego wód popłucznych V=70m3 i komory wodomierzowej K3a wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włocławku przy ul. Chełmickiej 25/27 w ramach zadania Modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Zawiśle we Włocławku”

Wartość Kontraktu netto – 13 681 744,62 zł brutto

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. , PGTB Spółka z o.o.

Zamawiający

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku

Data realizacji

Powiązane realizacje - Lokalizacja