Budowa drogi odciążającej dla potrzeb Anwil S.A.

O realizacji

Budowa drogi odciążającej dla potrzeb Anwil S.A.

 

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie połączenia istniejącej drogi odciążającej z projektowanym skrzyżowaniem z ulicą Toruńską. Nowy odcinek o długości około 273 mb, kończąc się przy drodze technologicznej oznaczonej nr 3, zapewni dostęp do istniejącego parkingu.

Projekt zakłada wykonanie dowiązania do istniejącej infrastruktury, tj. parkingu dla samochodów ciężarowych o długości
66 mb i skrzyżowania z drogą nr 3 o łącznej długości 50 mb.

Przebudową objęto również odcinek drogi odciążającej w rejonie Stacji Paliw BLISKA. Zostanie przeprowadzona na nim korekta geometrii, wynikająca z parametrów poruszających się tu pojazdów .

Projekt zakłada również odwodnienie powierzchniowe do istniejącej kanalizacji deszczowej Anwil S.A.

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. ,
Molewski Sp. z o.o.
, Invest Development Sp. z o.o.

Zamawiający

Anwil S.A.

Data realizacji

15.11.2011r. – 20.04.2012r

Powiązane realizacje - Lokalizacja