Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie dla Aglomeracji Żnin

O realizacji

Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie

Przedmiot zamówienia obejmował zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków Jaroszewie dla Aglomeracji Żnin.

Celem przedsięwzięcia było między innymi:

  • skuteczne usuwanie substancji biogennych ze ścieków odprowadzanych do odbiornika,
  • usprawnienie eksploatacji oczyszczalni ścieków,
  • wzrost stabilności procesów oczyszczania,
  • poprawa automatycznej kontroli i sterowania pracą oczyszczalni ścieków,
  • wyeliminowanie emisji do środowiska gazu cieplarnianego jakim jest metan powstający w procesie fermentacji osadów ściekowych,
  • odzysk biogazu i wykorzystanie go jako źródła energii odnawialnej wykorzystywanej na terenie oczyszczalni oraz
  • zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy w całym obiekcie poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń i technologii oraz zabezpieczeń.

Wartość Kontraktu netto – 28 580 000,00 złotych

 

 

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A , EKO PARTNERZY Sp. z o.o.

Zamawiający

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie

Data realizacji

31.08.2021r.

Powiązane realizacje - Lokalizacja